“Kaden” 2014  Installation view at taimatz
  • “Kaden” 2014 Installation view at taimatz
  • 2014

©Mio Ebisu Courtesy of taimatz
photo by Keizo Kioku